Corporate Training

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP Featured

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Colorado English đặc biệt có chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho trường học, công ty, nhà máy và xí nghiệp.

Các khóa học chuyên ngànhngắn hạn, mỗi khóa tập trung vào một nghề hoặc ngành công nghiệp cụ thể. Những người tham gia và kỹ năng cần thiết để họ có thể giao tiếp tự tin và hiệu quả.

Tiếng Anh doanh nghiệp gồm:

  • Công nghệ thông tin
  • Tiếp thị & quảng cáo
  • Chế tạo
  • Công nghiệp nặng
  • Ngân hàng
  • Báo cáo tài chính và kế toán
  • Kinh tế học
  • Khách sạn và quản lý nhà hàng, khách sạn
  • Vv ...

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

Thích hợp cho nhân viên trong các loại hình doanh nghiệp nơi có nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong công việc. Khóa học cung cấp cho học viên thực tế áp dụng trong các tình huống kinh doanh, chẳng hạn như gặp gỡ khách hàng, gọi điện thoại, viết thư, mô tả công việc, quy trình công việc, báo giá, cho ý kiến, thảo luận về kinh tế, chính trị, xu hướng thị trường và nhiều chủ đề kinh doanh khác có liên quan.

Bộ phận chuyên môn của chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để thiết kế khóa học, chương trình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các doanh nghiệp và cá nhân.

• Địa diểm đào tạo: Trong khuôn viên doanh nghiệp của bạn (hoặc tại Trung tâm Anh ngữ Colorado English)

• Lịch trình: Bạn chọn lịch - lịch trình linh hoạt

• Số người tham dự: Trung bình 10-15 học viên / lớp

• Giáo viên bản xứ đến từ Mỹ & Giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm trong giao tiếp kinh doanh.